Tất cả các chú chó được tiêm chủng đầy đủ vắc xin, tẩy giun ...