Chi tiết

Bầy chó Rottweiler  dòng đại thuần chủng 2 tháng tuổi .