Rott dòng đại, 2,5 tháng tuổi, chích ngừa đầy đủ, nặng 8-9kg

Chi tiết

Rott dòng đại, 2,5 tháng tuổi, chích ngừa đầy đủ, nặng 8-9kg