Chi tiết

Rottweilwer đức thuần chủng, 2,5 tháng tuổi,  tiêm ngừa 2 lần, nặng 10kg