Chi tiết

Rã 2 bầy rottweiler dòng đại, 60 ngày tuổi (23/9/2019)