Chuyên chó Rottweiler dòng đại thuần chủng, chích ngừa vacxin đầy đủ, giao hàng toàn quốc

Chi tiết