Chi tiết

Rott đẹp 2,5 tháng tuổi, tiêm phòng đầy đủ.