Chi tiết

Rott dòng đại 65 ngày tuổi- 26-3-2019 . Chích ngừa đầy đủ , giao hàng toàn quốc